O szkoleniu

“Profilaktyka ulicy. Dialog – jak zaczynać” to szkolenie w ramach projektu “Futbolowy Gdańsk”.

Szkolenie kierujemy przede wszytskim do trenerów sportowych oraz angażujemy rodziców. Szkolenie dotyczy następujących tematów: profilaktyka uzależnień, współczesna młodzież i jej rozwój, funkcjonowanie mózgu, komunikacja i relacja dziecka z rodzicem. W procesie szkolenia poprzez transfer wiedzy i ćwiczenia uczestniczący w nim trenerzy będą przygotowani do zrealizowania autorskich zajęć z młodzieżą oraz ich ewaluacji.

Odpowiedzialna za szkolenia jest Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT) – koalicja Fundacji Citizen Project z Fundacją Ezzev, rekomendowana przez GCPU.

Prowadzący:

Onno Hansen – Staszyński/ Fundacja Ezzev – Amsterdam:

Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister nauk politycznych. Zajmuje się m.in. rozwijaniem umiejętności digitalnych oraz refleksji młodzieży online szczególnie zagrożonej wykluczeniem. Był (współ)autorem i partnerem w europejskich projektach: CDEI (2011-2013), Dynamic Identity (2012-2015,) IDentifEYE (2013-2015) i OZO (2017-2018). Był partnerem w europejskich projektach Web2Learn (2012-2014), Talking about Taboos (2013-2015), Pecos4SMEs (2013-2014) i ANEMELO (2017-2019). Jest współautorem w polskich projektach Obywatel Solidarność (2010), Dynamiczna Tożsamość (2012, 2013, 2014-2016), akademia dynamiczna Tożsamość (2015, 2016, 2017, 2018) i Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat (2017, 2018). Był doradcą holenderskiego Ministra MSW i stowarzyszenia holenderskich operatorzy telefonii i sieci kablowych ds. e-walidacji. Był doradcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. edukacji medialnej. (Współ)autor 5 książek edukacyjnych, publicysta na temat komunikacji i młodzieży, (współ)autor eksperymentów społecznych z młodzieżą. Certyfikat: „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (Stowarzyszenie Monar). Publikuje na największej holendersko języcznej platformie online o marketingu i komunikacji: Frankwatching. Od 1998 lat bada społeczne formy technologii i technologiczne potrzeby społeczeństwa. Jest architektem funkcjonalności internetowych, ekspertem walidacji, semantyki i budowania wspólnot online, który dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem na europejskich forach, dając również swoje wykłady. Prezes Zarządu Fundacji Ezzev. http://onnohansen.nl/

 

Beata Staszyńska – Hansen/ Fundacja Citizen Project – Gdańsk:

Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister sztuki – reżyserka i producentka. Absolwentka PWSFTViT im.L.Schillera w Łodzi. Tworzy narzędzia edukacyjne, programy warsztatów i prowadzi zajęcia szkolne i pozalekcyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci dotyczące rozwoju osobowościowego, budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa, prywatności i autoprezentacji w Internecie. Pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wspólnie z holenderskim partnerem (Fundacją Ezzev) tworzą innowacyjne narzędzia edukacyjne i wychowawcze. Była ekspertem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. Animacji i edukacji kulturalnej. (Współ)autorka polskich projektów: Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat (2017), akademia dynamiczna Tożsamość (2015, 2016, 2017, 2018), Dynamiczna Tożsamość (2012; 2013; 2014-2016) i Obywatel Solidarność (2010). (Współ)autorka europejskiego projektu: Dynamic Identity (2012-2015). Partnerka europejskich projektów: IDentifEYE (2013-2015) i Talking about taboos (2013-2015). Ekspert w europejskich projektach: CDEI (2011-2013), Web2Learn (2012-2014), OZO (2017-2018) i ANEMELO (2017-2019). (Współ)autorka 5 książek edukacyjnych, publicystka na temat komunikacji i młodzieży, (współ)autorka eksperymentów społecznych z młodzieżą. Certyfikat: „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (Stowarzyszenie Monar). Wspólnie z Onno Hansenem – Staszyńskim (współ) autorka (adT) AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI. Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project. http://www.beatastaszynskahansen.eu

 

 

stopka PU 1